این نمایشگاه از ابتدای هفته ی دفاع مقدس در محوطه ورودی مسجد ، با کوشش فراوان جمعی از اعضای  مخلص کانون برگزار شد.

این دوستان با وجود کمبود امکانات شدید دلسرد نشده وتمام تلاش خود را برای زنده نگه داشتن یاد شهدا انجام دادند.

با تشکر فراوان از این دوستان...
نمایشگاه ازپنج بخش ورودی ، غرفه جنگ نرم ، غرفه جنگ سخت ، غرفه شهدا ، غرفه کتاب فروشی و سمعی بصری تشکیل شده بود.