این نمایشگاه از ابتدای هفته ی دفاع مقدس در محوطه ورودی مسجد ، با کوشش فراوان جمعی از اعضای  مخلص کانون برگزار شد.