مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام

واقع در استان اصفهان - شهرستان مبارکه محله نصیرآباد فاز 2