کاریکاتور شماره 1

دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری امریکا در سخنان تندی تاکید کرد که باید از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری کرد.


مسجدنما