فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند / دیده را یاد امام عسکری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود / خون دل جاری به رخ در مرگ آم مولا کند


امام حسن عسکری (ع ) در سال 232هجری در مدینه چشم به جهان گشود .