آمده مسجد؛ وسط نماز، یک دفعه، یک بچه تپل‌مپل مُهرش را از جلویش می‌رباید؛ همان سر نماز می‌خواهد به زور مُهر را پس بگیرد! درست است که «اگر نتواند چیزی که سجده به آن جایز است، بیابد، چاره‌ای جز اعاده نماز ندارد.» اما این کار بهتر است از اینکه خاطره‌ای تلخ در ذهن کودک بنشاند تا عمری از نماز و نمازگزار و مسجد بیزار شود.

منبع: توضیح المسائل امام، مسئله1084