رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در جلسه درس خارج فقه، با محکومیت شدید قتل عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر:

بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت