این طرح به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان و با حمایت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور بصورت کشوری برگزار می شود.