ایران دارای رتبه چهارم منطقه در تولید علوم ناباروری و باروری است.

ایران از نظر تولید داروهای بیوتکنولوژیک در منطقه در جایگاه چهارم و در جهان در جایگاه یازدهم قرار دارد. داروهای بیو تکنولوژی ، داروهای گرانی هستند که مسایل زیستی را در نظر می گیرند وعوارض جانبی کمتری دارند . هم اکنون با حمایت دولت ، 31 قلم داروی بیوتکنولوژیک و واکسن در داخل کشور تولید می شود.


نصر-کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام