ایران در زمینه امنیت شبکه مجازی در سطح جهانی در رتبه پنجم قرار گرفته است.

  امنیت شبکه مجازی در کشور با اشاره به اینکه فعالیت های تخریبی در دنیای مجازی زیاد است،  تقریبا هر روز ما شاهد تولید ویروس های جدید هستیم ولی راهی جز ایجاد ساختارها مناسب برای این منظور نداریم.

هم اکنون امنیت مجازی در دنیا موضوع بسیار مهم است، یعنی هرچه قدر در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند باید بیش از نیمی از آن را در امنیت این فضا سرمایه گذاری کنند زیرا امنیت این شبکه بسیار حساس است.

وقتی می گوئیم جنگ نرم، یعنی دشمنان با مقاصد برخورد و جنگ  وارد این میدان می شوند و البته اقدامات تخریبی آنها برای ضربه زدن به کشور است.

البته باید توجه داشت که در کشور توان بسیار خوبی برای مقابله و پدافند در زمینه شبکه داریم.

با اینکه دشمن ها اعلام کرده اند که حملات بسیاری در این زمینه به ما داشته اند که ما آنها را بدون سر و صدا دفع کرده ایم و اجازه تخریب به آنها نداده ایم.

همچنین خود آنها در زمینه امنیت شبکه یک رتبه بندی داشته و که اقرار کرده اند که ایران در زمینه امنیت در رتبه پنجم است.

طرح ها برای مقابله با ویروس های جدید مثل استاکس نت و استارس در فضای اینترنت ، ویروس استاکس نت که تا حدود زیادی مهار شد. 

سیستم های آلوده شناسایی شدند، راه های مقابله با آن بدست آمد و به صورت موقت و میان مدت این راه حل ها پیاده شد .

امروز تقریبا می توانیم بگوئیم دیگر استاکس نت به صورت مخرب در سیستم های ما دیگر وجود ندارد.

البته این ویروس به صورت خاموش می تواند در برخی سیستم ها وجود داشته باشد ولی از آنجایی که سیستم ها مجهز به نرم افزارهای ضد ویروس و حفاظتی شده اند، هر زمان استاکس نت بخواهد فعال شود، می توان جلوی اقدامات تخریبی آن را گرفت.


نصر-کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام