وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:همه ملزومات برای اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور اول منطقه در فناوری فضایی باشد مهیا است و امید داریم با همکاری هر چه بیشتر بخش صنعت و دانشگاه به مقام نخست منطقه در فناوری فضایی برسیم.ایران مسیر موفق و پرسرعتی را در مسیر چرخه کامل فناوری فضایی طی کرده و امروز کشورمان هشتمین دارنده چرخه کامل فناوری فضایی در جهان است.
همه ملزومات برای اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور اول منطقه در فناوری فضایی باشد مهیا است و امید داریم با همکاری هر چه بیشتر بخش صنعت و دانشگاه به مقام نخست منطقه در فناوری فضایی برسیم.
میانگین سنی دانشمندان ایرانی در حوزه فضایی 27 سال است و این موضوع بیانگر آن است که ایران تا 40 سال آینده نیازی به نیروی انسانی ندارد.
در حال حاضر مسیر علمی فناوری فضایی در کشور طی شده است و از دانش کافی در زمینه طراحی زیرسیستم ها و دیگر موارد برخوردار هستیم.
فعالیت های فضایی از سال 71 در کشور به طور جدی آغاز شد و در سال 75 ساخت اولین ماهواره کوچک در برنامه کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.
عمر فناوری فضایی در کشور را 15 است این زمان برای فناوری فضایی زیاد نیست اما برای جمهوری اسلامی ایران حاوی درس های مهمی است که باید برای آینده مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار گیرد.
امروز جمهوری اسلامی ایران از چنان ظرفیت های بالایی در حوزه فناوری فضایی برخوردار است که در میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بی نظیر است.
در بخش پرتابگرها توانستیم عنوان هشتمین کشور دارنده چرخه کامل فناوری فضایی در جهان را به دست آوریم، در صورت همکاری منطقه ای و بین المللی باید صادرات محصولات وفناوری فضایی شکل گیرد.

نصر-کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام