یکی دیگر از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران موشک های دوربرد می باشد.

شهاب3 در ادامه روند توسعه موشک های شهاب-1 و 2 و با رویکرد اعمال تغییرات طراحی در سامانه های مختلف بوجود آمد. شباهت های زیادی از نظر فن آوری بین شهاب 2 و 3 وجود دارد، اما شهاب3 پیشرفته تر بوده و از نظر الکترونیک با فن آوری جدید و رایانه هدایتی پیشرفته از نظر سخت افزار و نرم افزار در ساخت آن استفاده شده است. برد این موشک در نمونه های اولیه 1150 کیلومتر و این برد در نهایت به 2000کیلومتر رسید

نمونه های مختلفی از شهاب3 تولید شده و به خدمت نیروهای مسلح ایران وارد شده که از نظر برد و زیرسامانه ها ارتقاء یافته اند اما همگی یک مرحله ای سوخت مایع بوده و از سامانه هدایت اینرسیایی و سامانه موقعیت‌یاب جهانی برخوردارند. کلاهک آخرین نمونه های شهاب3 از نوع جدا شونده است که پس از رسیدن به قوس نزولی در ارتفاع مناسب از بدنه موشک جدا شده و به سمت هدف ادامه مسیر داده و این عمل قدرت تدافعی را برای دشمن سخت میکند.

همچنین انواع مختلف کلاهک از جمله کلاهک بارانی روی این موشک قابل بکارگیری است. طول این نمونه ها حدود 16.5 تا 17 متر بوده و برد آنها تا 1800 کیلومتر در نمونه های نهایی عنوان شده است. جرم کلاهک آنها نیز تا 1000 کیلوگرم برآورد شده است. با توجه به اینکه کمترین فاصله از نواحی غربی ایران تا دورترین نقطهها در اسراییل به 1200 کیلومتر نمی رسد خانواده شهاب3 تهدیدی کاملاً جدی برای اسراییل محسوب می شود.

نصر-کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام