چند سالی است که دانشمندان و پژوهشگران ایران در حوزه فناوری های نوین گام های موثری برداشته و پیشرفت های درخور توجهی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است.

اهمیت فناوری های نوین در توسعه همه جانبه ی کشور موجب شده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد هایی را در این زمینه دایر نموده و پژوهشگران و دانشمندان در ایجاد زیرساخت های مناسب و تقویت بنیان های علمی اندیشه کنند.

 در رابطه با اهمیت فناوری نانو باید گفت که در بین فناوری های نوین گرچه همه این رشته ها حائز اهمیت است، اما فناوری نانو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نفوذ فناوری نانو در زندگی اجتماعی نوع بشر به یک انقلاب اجتماعی تشبیه شده است. به عبارتی دیگر، اکنون فناوری نانو در خط مقدم تحقیقات علمی قرار دارد.

  آمار تولید علم ایران در حوزه فناوری نانو اعجاب انگیز است. در این حوزه، در حالیکه دانشمندان به نشر مقالات علمی اقدام می کنند، تجاری سازی این حوزه از علوم نیز متداول شده و جنبه کاربردی پیدا کرده است.

ایران در سال 2005 میلادی مقام 35 تولید علم در حوزه فناوری نانو را به خود اختصاص داده بود. این رتبه در فاصله سال های 2006 تا 2010 به ترتیب به 31، 23، 20، 16 و 10 ارتقاء پیدا کرده است.

  مشاهده می شود که سرعت عمل دانشمندان ایران در این حوزه موثر بوده و هر سال نسبت به سال قبل رتبه و جایگاه ایران را در بین کشورهایی که در فناوری نانو فعالیت می کنند ارتقاء بخشیده اند.

در سال های 2011 و 2012 میلادی رتبه ایران با یک پله صعود به رتبه 9 ارتقاء می یابد و در سال 2013 میلادی نیز با دو پله صعود، ایران در جایگاه 7 تولید علم فناوری نانو قرار دارد. 

ایران در بین کشورهای اسلامی در حوزه فناوری نانو مقام نخست و نیز در بین کشورهای خاورمیانه مقام اول را به خود اختصاص داده است. به زبان دیگر، ایران از سال 2007 به این سو، در بین کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه جایگاه نخست تولید علم در حوزه فناوری نانو را در دست دارد.

رتبه اول تولید علم در حوزه فناوری نانو در سال 2011 تا 2013 در دست جمهوری خلق چین است. ایالات متحده و کره جنوبی در همین بازه زمانی به ترتیب رتبه دوم و سوم را در اختیار دارند. هندوستان، در حالیکه در سال 2011 میلادی موفق به کسب رتبه ششم جهان از نظر تولید علم در فناوری نانو شده بود، در سال های 2012 و 2013 مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داده است.

آلمان و ژاپن نیز به ترتیب مقام 5 و 6 تولید علم در فناوری نانو را کسب کرده اند. کشورهای فرانسه، انگلستان، تایوان، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، کانادا و سنگاپور که به ترتیب رتبه های 8 تا 15 تولید علم فناوری نانو را در اختیار دارند، همه بعد از جمهوری اسلامی ایران که موفق به کسب رتبه 7 جهان شده است، قرار دارند.

اعلام جایگاه کشورها در این رتبه بندی چنین است که فدراسیون روسیه، برزیل، هلند، ترکیه و سوئیس نیز به ترتیب با کسب رتبه های 16 تا 20 سهم مهمی را در تولید علم در حوزه فناوری نانو به خود اختصاص داده اند.

قابل توجه است بدانیم در حالیکه ترکیه 12 مرتبه عقب تر از جمهوری اسلامی ایران است، این کشور نیز موقعیت هایی را در دو سه سال اخیر به دست آورده است. رتبه ترکیه در سال 2011 میلادی 23 و در سال 2012 میلادی 22 بود.


نصر-کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام