در سری دوم نشریه پیرامون دو سوال بحث می شود :

این که میگن شهدا ررو بشناسیم و راهشون رو ادامه بدیم یعنی چی؟

چطوری میشه اعمال و رفتارمون مثل شهدا بشه؟