مجموعه ای از خاطرات شهدا با نام خط سرخ


سری اول خط سرخ قسمتی از خاطرات شهید مصطفی احمدی روشن را با زندگی خودمان مقایسه می کند تا بدانیم که چه اندازه زندگیمان شهدایی است.