به گزارش روابط عمومی کانون ، دعای ندبه مثل هفته های گذشته در مسجد امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مبارکه برگزار گردید.

عسکری مسئول کانون تصریح کرد: دعای پرفیض ندبه این هفته محله نصیرآباد با حضور نوجوانان و جوانان  متدین این محله در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.