با شروع هفته کتاب خوانی مسابقه از سوی کتابخانه امیر المومنین علیه السلام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام زیرنظر امور فرهنگی کانون در حال برگزاری می باشد .

از دیگر برنامه های کانون در این هفته بازدید از نمایشگاه کتاب واقع در فرهنگسرای الغدیر شهرستان و عضویت رایگان کتابخانه امیرالمومنین مسجد در این هفته می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر به کتابخانه مسجد مراجعه نمایید.