قسمت سوم

2. شرایط لازم برای انقلاب‏
هر انقلابی نوعی تحول و تغییر اجتماعی و حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته وخستگی‏ ناپذیر است. بدین جهت برای تحقق و رسیدن به اهداف خود، نیازمند شرایط وبسترهایی خاص است. بنابراین رهبران و معماران انقلاب، بخش عمده‏ای از همّ و غمّ‏ خویش را به ایجاد آن شرایط معطوف می‏دارند.
پیامبر عظیم الشأن اسلام دوران سیزده ساله اوّل بعثت در مکه را به ایجاد شرایط مشغول بودند تا بتوانند مفاد آیه (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین‏کلّه) را عینیت بخشند.
امام خمینی(رض ) نیز مشقت‏های پانزده سال پر رنج را تحمل نمود تا اقیانوس عظیم‏ ملت ایرانی تموّج پیدا کرد و به خروش افتاد. به تعبیر مقام معظم رهبری:(این پانزده سال‏لیلة القدر انقلاب ما بود.)

بعضی از شرایط مورد نیاز که امام خمینی به تأسی از پیامبر خداایجاد کردند، از این قرارند:
1 - آگاهی‏بخشی به جامعه و بیدارسازی آنان‏
2 - تلاش در جهت تقویت ایمان و باور جامعه و افزایش قدرت معنوی‏
3 - ایجاد زمینه گرایش به خیر و گریز از شرّ در مردم‏
4 - تحقق بخشیدن تحول روحی و فکری در جامعه‏
5 - دمیدن روحیه شجاعت و اعتماد به نفس به ملّت‏
6 - توصیه به مبارزان برای تحمل سختی‏ها، حبس‏ها و شکنجه‏ها
7 - امیدوار ساختن مردم به ویژه انقلابیون به پیروزی‏
8 - ایجاد حس تعاون و همیاری بین مردم‏
9 - دعوت به وحدت و اتحاد فراگیر
10 - تبیین الگوی حکومتی اسلام در قالب نظریه ولایت‏
11 - ترویج فرهنگ و انگیزه گرایش به تهذیب نفس‏
12 - فراخوان مردم به تلاش و کوشش برای جلب خشنودی خداوند.
با توجه به موارد یاد شده می‏توان ادعا کرد که در اندیشه امام خمینی(رض )، ریشه‏ کن‏ نمودن معیارهای غیر الهی و ایجاد تحولی بنیادین در راستای حاکمیت ارزش های الهی فقط با یک حرکت فرهنگی اصیل و فراگیر مبتنی بر اعتقادات و باورهای دینی امکان‏پذیر است.به همین جهت یکی از شاخص‏های شناخت نهضت اسلامی او، حرکت معنوی جامعه به‏سوی آرمان‏های متعالی اسلام است که خود بیانگر الگوپذیری بی‏قید و شرط او از سیره وعملکرد پیامبر خداست.


انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏ (1)

انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏ (2)


ادامه دارد ...