کتابداران جدید کتابخانه امیرالمومنین (ع) انتخاب شدند.

هم زمان بافرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی از سوی معاونت فرهنگی کانون آقایان متین کریمی ، علیرضا بهرامی و علی هادیزاده بعنوان کتابداران  نوجوان جدید کتابخانه امیرالمومنین (ع) انتخاب شدند.

ضمناً از زحمات و فعالیت های کتابداران سابق آقایان محمد عطایی ، محمد رهسپار و رضا جباری تقدیر وتشکر فراوان را داریم.